Rok isporuke poručene robe je 2-4 radna dana.

Telefonska podrška

Hidraulična ulja

Univerzalna, monogradna hidraulična mineralna ulja, preporučuju se kao radni fluidi i tribološka sredstva, svim vrstama savremenih hidrauličnih i cirkulacionih industrijskih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih radnih temperatura i temperatura okoline. Tu spadaju: hidraulične prese, hidraulika alatnih mašina, mašina za preradu plastičnih masa i sličnih sistema koji poseduju različite tipove hidrauličnih pumpi, držače vretena i drugo.

Ne možete pronaći rezervni deo? Spremite broj šasije vozila i pozovite nas na 060 0230 440.

Filter proizvoda Filter proizvoda